Makarska – historie a památky

Dějiny letoviska

První zmínka o antické osadě Inariona pochází z poloviny 4. století. V té době bylo založeno biskupství v osadě Muccurum, což je doloženo v aktech Salonského sněmu ze 4. května roku 533. Muccurum (dnešní Makarska), byla během středověku součástí Neretvanského knížetství. V následujících letech se zde střídali bosensko-hercegovští panovníci a uhersko-chorvatští králové. Název Makarska se datuje od roku 1502.

Když město v 16. století dobyli Turci, stali se na sto let jeho pány. V období turecké nadvlády byla Makarska centrem oblasti Přímoří. Během benátsko-tureckých válek a po samotném dobytí města, patřila Makarska od roku 1684 k Benátské republice.

Po stoleté nadvládě Benátek, připadla Makarska, stejně jako celá střední Dalmácie, Habsburské monarchii. Stalo se tak po Berlínském kongresu a Habsburkové pak spravovali tuto oblast téměř až do konce 1. světové války.

Na počátku 19. století po vítězství Napoleona připadlo město na krátké období Francii. Napoleonova vláda přinesla městu rozvoj kultury a infrastruktury. Byly postaveny silnice, které spojily Makarskou s ostatními přímořskými městy. Na počest a památku Napoleona byl u severozápadního vjezdu do města postaven Napoleonův památník (Napoleonov spomenik). Ačkoli se Napoleon zasloužil o kulturní rozvoj města a stavbu silnic, Habsburkům vděčí město za rozvoj cestovního ruchu.

Historické památky

Makarska a její okolí skrývá mnoho historických zajímavostí:

Františkánský klášter a muzeum mušlí

Hlavní historickou památkou města Makarska je františkánský klášter (franjevački samostan) z 15. století, jehož součástí je pinakotéka, knihovna, Makarska - františkánský kláštěr a malakologické muzeummalakologické muzeum a institut Pohoří a moře. Malakologické muzeum (založené v roce 1963) se pyšní sbírkami lastur a měkkýšů nejen z Jadranu, ale i z jiných světovým moří. Tato sbírka je považována za jednu z největších na světě.

Kačićovo náměstí s kostelem sv. Marka

Starému městu dominuje barokní kostel sv. Marka (crkva sv. Marka) z 18. století. Uvnitř kostela se nachází barokní stříbrný oltář z roku 1818 a mramorový oltář, dovezený v 18. století z Benátek. Kostel je postaven na Kačićově náměstí (Kačićev trg), které je hlavním náměstím v centru města. Andrija Kačić Miošić byl nejvýznamější dalmatský básník. Rodák z Bristu strávil svůj život a napsal většinu svých literárních děl ve františkánském klášteře v Zaostrogu, kde byl i pohřben. Uprostřed Kačićova náměstí je postaven umělcův památník z roku 1890. Památník je dílem významného chorvatského sochaře Ivana Rendiće.

Na Kačićově náměstí najdeme další zajímavý prvek. Je jím benátská fontána z roku 1775 s vytesaným nápisem, který upozorňuje na zákaz praní prádla a napájení dobytka.

Za vidění stojí i návštěva staré školy, ve které dnes sídlí hudební škola. Její součástí je městská knihovna a galerie Gojak. V galerii najdeme převážně vlastní díla malíře Antuna Gojaka, rodáka z Makarske.

Poloostrov sv. Petar

Z leteckých snímků poznáte město Makarska už na první pohled. Dominantním rysem je zalesněný poloostrov sv. Petra vyčnívající z města do azurových vod Jadranu. Díky jeho poloze uprostřed Makarske se stal poloostrov odpočinkovou zónou. Poloostrov protíná promenáda vybízející k romantickým procházkám. Ve dne je cesta na poloostrově plná turistů kochajících se výhledy na mořskou hladinu a město Makarska. Navečer se promenáda plní zamilovanými páry užívajícími si romantickou atmosféru při západu slunce. Na poloostrově sv. Petra se nachází také stejnojmenný kostel z 15. století a maják z roku 1884.

Poloostrov Sv. Petar, Makarska, Makarská riviéra Maják Sv. Petar a hlavní městská pláž, Makarska, Makarská riviéraMaják Sv. Petar, Makarska, Makarská riviéra Poloostrov. Sv. Petar a přístav, Makarska, Makarská riviéra

 

 

Mohlo by se vám líbit...