Drvenik – historie a památky

Vznik názvu obce

Poloha Drveniku uprostřed zeleného stromového porostu poukazuje na pojmenování obce. Slovo drvenik je možné do češtiny přeložit jako dřevník. Název obce byl skutečně odvozen od slova drvo, které v chorvatštině znamená strom. Dříve zde totiž hojně rostl zejména dub. Příznačný název z latinského výrazu pro dub nese i známý hotel Quercus v zátoce Donja Vala postavený v roce 1983.

Historie a památky

Historie obce s názvem Drvenik se datuje od 13. století. Území Drveniku však bylo osídleno již za Římanů v době antiky, o čemž svědčí kamenné pozůstatky na území pozdějšího hřbitova. Stejně jako většina ostatních obcí na Makarské riviéře, ležel i starý Drvenik, příznačně nazývaný jako Gornji Drvenik (Horní Drvenik), vysoko v podhůří Biokova.

Centrum starého Horního Drveniku tvořil gotický kostel sv. Jiřího (crkva sv. Jure) z 15. století. V nejstarší části kostela, později mnohokrát přestavované, jsou ve zdi vytesány středověké náhrobní kameny – tzv. stećak. Čelní stranu fasády zdobí rozeta. Uvnitř kostela najdeme mramorový oltář se sochou sv. Jiřího (sv. Jure). Součástí kostela je zvonice se dvěma zvony. Kvůli nárůstu obyvatel obce byl roku 1887 rozšířen. Od roku 1976 je kostel chráněnou historickou památkou.

Na návrší severně od původního Horního Drveniku se nachází ruiny opevnění s věží ze 17. století sloužící k obraně proti vpádům Turků.

Kostel sv. Rocha, Drvenik, Makarská riviéra, Chorvatsko

Po zemětřesení v roce 1962, které postihlo celou oblast Makarské riviéry, se obyvatelé starého Horního Drveniku přesídlili k pobřeží. V této oblasti mezi zátokami Donja a Gornja Vala, kde se rozprostírá dnešní Drvenik, vybudovali v roce 1965 kostel Panny Marie Karmelské (crkva Gospe od Karmela) podle návrhu architekta Ante Barače. Zvonice nacházející se v průčelí kostela slouží k ochraně proti dešti. Na památku starého kostela, který byl zbourán z důvodu stavby jadranské magistrály roku 1964, byl kostel Panny Marie Karmelské v roce 1998 přejmenován na kostel sv. Rocha (crkva sv. Roka).

V zátoce Donja Vala přímo v centru u pláže se nachází kulturně-historický dům, který je rodištěm významných osobností Stjepana a Mate Ivičeviće z 19. století. Stjepan Ivičević byl známý chorvatský politik, právník, spisovatel, novinář a obchodník. Patří k nejvýznamnějším intelektuálům v dějinách Makarské riviéry. Byla po něm pojmenována i základní škola v Makarske, kde byl pochován.

Mate Ivičević usiloval o zavedení výuky chorvatského jazyka ve školách. Jeho snahy byly úspěšné. Mate Ivičević se stal prvním profesorem chorvatského jazyka na Klasickém gymnáziu ve Splitu.

Mohlo by se vám líbit...