Imotská jezera

Modré jezero (Modro jezero) a Červené jezero (Crveno jezero) jsou každoročně oblíbeným cílem výletů domácích i zahraničních návštěvníků. Pozoruhodná krasová jezera leží nedaleko vnitrozemského města Imotski. Turisty lákají na tajemné pověsti, nezapomenutelné přírodní krásy i osvěžení v podobě vodních radovánek.

Díky dobré dopravní dostupnosti z letovisek Makarské riviéry patří návštěva Imotských jezer k nejčastějším výletům v této oblasti vůbec. Do oblasti Imotski se dostanete přibližně po půl hodině jízdy od tunelu Sv. Ilija. Pokud se vám nechce jet autem, zavezou vás k jezerům místní agentury, které sem pravidelně organizují výlety.

Modré jezero (Modro jezero)

Modré jezero leží přímo na severním okraji města Imotski v krasové proláklině. Je oblíbeným přírodním koupalištěm turistů i všech obyvatel města Imotski. Název dostalo díky barvě vodní hladiny, která mění odstíny modré podle aktuálního počasí.

Modré jezero má elipsovitý tvar o šířce 500 m a délce 800 m. Celá proláklina je na jižní straně hluboká 150 metrů a na severní 290 metrů. Hloubka samotného jezera se různí v závislosti na množství vody v jezeře a ročním období. Zatímco maximální hloubka jezera na začátku jara činí necelých 100 metrů, za suchého a teplého léta jezero kompletně vysychá. Oblíbené přírodní koupaliště se v tento okamžik mění ve fotbalové hřiště, na němž se každoročně konají utkání domácích fotbalových týmů.

Koncem 19. století byly k jezeru vybudovány stezky v délce 1100 metrů. Cesty vedoucí až k hladině jezera umožňují sestup k jezeru. Cesta je však přírodní kamenitá, proto doporučujeme raději pevnou obuv. Pokud budete mít štěstí a v jezeře bude dostatek vody, můžete si užít koupání v modrých vodách obklopených mohutnými skalami. Ale i procházka po vyschlém kráteru ve vás zanechá nezapomenutelné vzpomínky.

Červené jezero (Crveno jezero)

Necelých 1,5 km severně od města Imotski leží jeden z nejtajemnějších a nejpozoruhodnějších přírodních útvarů Chorvatska. Červené jezero se nachází v hluboké krasové propadlině sevřené vysokými a téměř kolmými skalami.

Červené jezero vzniklo podle vědců propadnutím stropů podzemních jeskyň a zatopením prolákliny podzemní vodou. Svůj název získalo jezero kvůli červenému zbarvení skal. Na rozdíl od sousedního Modrého jezera Červené jezero nikdy nevysychá a kvůli strmým skalám k němu nevede žádná přístupová cesta.

Při úchvatném pohledu do hluboké prolákliny vás jistě napadne otázka týkající se hloubky jezera. I pro vědce byla hloubka jezera kvůli své nepřístupnosti až donedávna nevyřešenou záhadou. V říjnu roku 2013 byla provedena odborná expedice, při níž byly vyvráceny veškeré pochybnosti. Pomocí speciálních moderních přístrojů byla prokázána hloubka samotného jezera přes 255 metrů. Vědci však předpokládají, že v časných jarních měsících dosahuje hloubka vody až přes 300 metrů.

Strmé stěny jsou od hladiny jezera vysoké přes 200 metrů. Kdybychom počítali celkovou hloubku prolákliny od nejvyšší stěny až na samotné dno jezera, zjistili bychom celkovou hloubku propadliny kolem 550 metrů.

Samotné dno jezera leží v hloubce větší jak 5 metrů pod úrovní mořské hladiny. Vodu přivádí do jezera řeka, protékající až na samotném dně jezera. Teplota vody na hladině činí přibližně 23˚C, ale od 100 metrů pod hladinou má jezero teplotu pouhých 9˚C. Koupání v Červeném jezeře není kvůli nepřístupnosti možné.

Legenda o Červeném jezeru

Bezedná rudá propast zaplněná nehybnou tmavou hladinou jezera vytváří v krajině mystickou scenérii. Jako by se tu kus země zčistajasna propadl až kamsi do pekel. Není proto divu, že je místo spojeno s mnoha pověstmi. Nejznámější veršovaná legenda z 2. poloviny 19. století vypráví o bohatém Gavanovi.

Gavan vlastnil na tomto území statek, kde žil se svojí ženou a dětmi. Zaměstnával velký počet čeledínů a děveček. Bohatý Gavan byl však povrchním a sobeckým tyranem. Poddané i přicházející poutníky trýznil krutostí a chamtivostí. Měl všechno, kromě duše.

Aby se Bůh přesvědčil o Gavanově bezcitnosti, vyslal k němu anděla převlečeného za chudého poutníka. Když anděl požádal Gavanovu ženu o kousek chleba a doušek vody, odmítla mu jej dát. Anděl se Gavanovy ženy zeptal, zda se nebojí, že jim Bůh nelidské chování oplatí? Gavanova žena pyšně odpověděla, že dokud je naživu její muž, nebojí se nikoho.

V tu chvíli země zasténala. Ozvalo se hřmění a krajinou se rozletěly blesky. Země se rozestoupila a celý Gavanův statek, včetně samotného Gavana, jeho ženy a dětí zmizel v hluboké proláklině pod hladinou jezera. Místní obyvatelé tradují, že se místem rozléhá pláč a žalostné sténání Gavana a jeho ženy dodnes.

Další mýty vypráví o bezedném jezeře. Říká se, že pokud hodíte do jezera kámen, nikdy jej neuvidíte ani neuslyšíte dopadnout. Sami si to můžete vyzkoušet, ale buďte opatrní, ať se vám při fascinujícím pohledu do nekonečné rudé prolákliny nezatočí hlava!

Mohlo by se vám líbit...