Tučepi – historie a památky

Dějiny letoviska

Archeologické nálezy, jako jsou římské mince a náhrobní desky, svědčí o osídlení tohoto území Římany již v období antiky. Obyvatelstvo původně osídlilo území pod svahy pohoří Biokova. Vznikly zde osady Podpeć, Čovići, Srida sela, Šimići a Podstup. Vzhledem ke své poloze jsou tyto osady souhrnně označovány jako Gornji Tučepi (Horní Tučepi) jako protiklad k níže položenému soudobému přímořskému letovisku. Obyvatelé osad v části Horní Tučepi se živili hlavně zemědělstvím, především pěstováním oliv a vinné révy.

Název letoviska je ilyrského původu a znamená vesnice vedle pramene. První zmínky o osadě s názvem Tučepi pochází z roku 1434. Od 15. století patřily Tučepi k oblastím obléhaným Turky. V 18. století usilovali o území osady Benátčané. V tomto období strádaly Tučepi benátsko-tureckými válkami. Na vzpomínku bojů s Turky zůstaly na úpatí Biokova v osadách ve staré části Horní Tučepi dochovány tři obranné věže – Šarićova, Lalićova a Bušelićova věž.

Obyvatelstvo se koncentrovalo v osadách v části Horní Tučepi až do roku 1962, kdy celou oblast Makarské riviéry postihlo silné zemětřesení. Následkem přírodní katastrofy se obyvatelé začali přemísťovat k mořskému pobřeží. Podél krásné dlouhé oblázkové pláže založili osadu Kraj a dali tak vzniknout dnešnímu oblíbenému turistickému letovisku.

Historické památky

Snad žádná jiná oblast Makarské riviéry se nemůže pochlubit takovým množstvím kostelů jako Tučepi. Najdeme jich zde hned sedm. Některé leží u pobřeží, jiné zůstaly ukryty před turisty v podhůří Biokova. Tučepi jsou dodnes významnou katolickou oblastí připadající od počátku 16. století františkánům.

Kostel sv. Antonína z Padovy (crkva sv. Ante Padovanskog)

Nejvýznamnějším kostelem je kostel zasvěcený patronu obce Tučepi sv. Antonínu z Padovy (crkva sv. Ante Padovanskog). Najdete jej v části Horní Tučepi v osadě Sridi sela. Ačkoli se nachází ve staré části na úpatí Biokova, je tento kostel hlavním duchovním centrem současné obce Tučepi. Byl postaven v období konce 19. a začátku 20. století v novorománském slohu. Půdorys kostela je navržen ve tvaru katolického kříže. Součástí je i nově postavená zvonice. Ozdobou kostela je mramorový oltář a varhany.

Kostel sv. Rocha (crkva sv. Roka)

V osadě Sridi Sela na území, kde stávala zvonice původního kostela sv. Antonína, byl v roce 1924 postaven kostelík sv. Rocha. Malý kostelík s bílou fasádou a malinkou zvoničkou v průčelí dnes připomíná spíše kapličku.

Kostel sv. Jiří (crkva sv. Jure)

Bílá fasáda zdobí i malebný kostelík sv. Jiří (crkva sv. Jure) ležícího téměř na pobřeží. Najdete jej v nejsevernější části letoviska v blízkosti hotelu Neptun. Jedná se o románsko-gotickou stavbu z přelomu 13. a 14. století. V roce 1966 byl kostel zapsán na seznam státem chráněných kulturních památek. V 90. letech minulého století byl rekonstruován.

Kostel Narození Panny Marie (crkva Gospina rođenja)

V obci Tučepi najdeme ještě další 3 kamenné kostelíky připomínající starou dalmatskou architekturu. Jižně od přístavu v centru letoviska vedle magistrály leží kostel Narození Panny Marie (crkva Gospina rođenja). Poznáte jej podle hřbitova, který kostel obklopuje. Současná podoba kostela pochází z 60. let minulého století, kdy byl kostel od základu nově postaven. Původní kostel z 18. století byl totiž zcela zničen při zemětřesení. Průčelí kostela zdobí menší rozeta a malá zvonička se dvěma zvony. V roce 2003 byl kostel znovu rekonstruován a zapsán jako státem chráněná památka.

Kostel sv. Kateřiny a kostel sv. Michaela (crkva sv. Kate, crkva sv. Mihovila)

Další dva staré dalmatské kostely sv. Kateřiny (crkva sv. Kate) a sv. Michaela (crkva sv. Mihovila) jsou nejvýše položenými kostely na území obce Tučepi. Oba kamenné kostelíky s malými zvoničkami najdete téměř pod horami Biokova. Na rozdíl od románského kostela sv. Kateřiny poznáte gotický kostel sv. Michaela podle malé rozety na přední straně kostela. Roku 2002 byl kostel sv. Michaela rekonstruován a zapsán jako státem chráněná památka.

Kostel sv. Mikuláše Taveliće (crkva sv. Nikole Tavelića)

Nejmodernější a také nejmladší je kostel sv. Mikuláše Taveliće (crkva sv. Nikole Tavelića). Najdete jej hned v centru u magistrály naproti přístavu. Jedná se o moderní betonovou stavbu, jejíž budova připomíná svou podobou stan. Součástí kostelu je čítárna a sbírka katolické literatury.

Mohlo by se vám líbit...